हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ।

Bimetal सम्पर्क Rivets

  • Bimetal Contact Rivet

    Bimetal सम्पर्क रिभेट

    बिजुली सम्पर्क रिभेट, Bimetal Rivet, Trimetal Rivet बेच्नुहोस्। bimetal rivet यस सम्पर्कको राम्रो विद्युत चालकता छ र यसको सतह अक्सीकरणको लागि उत्तरदायी छैन। - - २%% तामाको जोडले चाँदीको ज्वाला प्रतिरोधलाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सक्छ।